MİSYON VE VİZYON

person holding clear glass glass

VİZYON

Üniversitemiz birimlerinin Başkanlığımızca yürütülen işlemleri dahilinde en iyi şekilde hizmet sunabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda, vizyonumuz şunları içeriyor:

  • Gerekli ödeneklerin sağlanması ve planlanması: Birimlerimize gereken finansmanın zamanında tahsis edilmesi ve kullanılması için çalışıyoruz.
  • Personel giderlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun ödenmesi: Personelimize hak ettikleri ödemeleri zamanında ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
  • Mal ve hizmetlerin kaliteli ve uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılması: En iyi fiyatlarla malzeme ve hizmet temin etmek için çaba gösteriyoruz.
  • Teknolojik altyapının güncellenmesi: Çağdaş teknolojiyi kullanarak üniversitemizin hizmetlerini iyileştiriyoruz.
  • Uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlar: İşinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personel ile kaynakları en iyi şekilde kullanarak eksiksiz hizmet sunuyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda Üniversitemize en yüksek kalitede hizmet sunmayı ve bilimsel gelişmelere öncülük etmeyi amaçlayan bir Başkanlık olmayı hedefliyoruz.

person holding pencil near laptop computer

MİSYON

Üniversitemizde, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarafından verilen yetki, görev ve sorumlulukları Destek Birimi olarak yerine getiriyoruz. Bu bağlamda, Üniversitemize bağlı Akademik ve İdari birimlere; Eğitim - Öğretim, Sağlık, Araştırma, Kültür ve benzeri hizmetleri Dünya standartlarında ve günün teknolojik gereksinimlerine uygun bir şekilde sunmak için çalışıyoruz.

Başkanlık olarak, bu hizmetler için gereken tüm donanım, malzeme ve hizmet alımlarını zamanında ve gerektiği şekilde karşılamak amacıyla Üniversitemizin fiziksel büyümesini de dikkate alarak gerçek ihtiyaçlarını analiz ediyor ve bunları içeren bir bütçe oluşturuyoruz.

Yıllık bütçemiz ile tahsis edilen ödenekleri kullanmadan önce hizmetin önceliklerine göre aylık, üç aylık ve yıllık olarak ayrıntılı harcama ve finans cetvelleri planlıyoruz ve bu planlama doğrultusunda harcamaları gerçekleştiriyoruz.

Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödenekleri ve kendi öz gelirlerimizle oluşan bütçe ödeneklerini kullanırken, hizmetler için gerekli her türlü malzeme, makine, teçhizat ve hizmetleri alırken kanunlara ve yönetmeliklere uymaya büyük önem veriyoruz. Ayrıca, tasarruflu harcama yaparak, piyasa araştırmaları yaparak ve ihtiyaçları uygun zamanda ve uygun fiyatlardan karşılamaya özen gösteriyoruz.