GENEL BİLGİLER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, kurumun ekonomik ve etkin bir şekilde hizmetlerini yerine getirmesi için kritik bir rol üstlenmektedir. Bu başkanlık, çeşitli görevleri ve sorumlulukları ile dikkat çekmektedir:

  1. Kaynakların Verimli Kullanımı: Daire Başkanlığı, mevcut kaynakları, insan gücünden maddi varlıklara kadar olan her şeyi en uygun ve verimli bir şekilde kullanmayı amaçlar. Bu, kurumun maliyetleri düşürmesine ve kaynakları daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.
  2. Finansman Kaynaklarının İzlenmesi: Yatırım programlarının finansman kaynaklarıyla ilgili önemli bilgileri toplar, kaynakları izler ve değerlendirir. Bu, kurumun uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlayacak mali stratejilerin oluşturulmasında kritik bir rol oynar.
  3. Nakit ve Ödenek İzlemesi: Daire Başkanlığı, kurumun nakit akışını ve ödeneklerini yakından izler. Bu, harcamaların bütçeye uygunluğunun sağlanmasına ve kurumun finansal istikrarının korunmasına yardımcı olur.
  4. Ayniyat İşleri Yürütme: Ayniyat işleri, kurumun malzeme yönetimi açısından hayati öneme sahiptir. Daire Başkanlığı, malzeme temininden depolamaya ve dağıtıma kadar olan süreçleri etkili bir şekilde yönetir.
  5. Ödeme ve Tahsilat İşlemleri: Her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri bu başkanlık tarafından titizlikle yürütülür. Bu, kurumun alacaklarını tahsil etmesine ve borçlarını zamanında ödemesine yardımcı olur.
  6. Araç-Gereç ve Malzeme Temini: Kurumun işleyişi için gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin temini de Daire Başkanlığı'nın sorumlulukları arasındadır. Bu, işlerin kesintisiz ve verimli bir şekilde devam etmesini sağlar.
  7. Lojman Atama ve Yönetimi: Daire Başkanlığı, personel lojmanlarını yönetir ve bu lojmanların atamalarını gerçekleştirir. Başvuruları alır, değerlendirir ve uygun kriterlere göre lojmanları tahsis eder.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, kurumun finansal sağlığını korurken aynı zamanda hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sunulmasına da katkı sağlar. Bu görevler, kurumun sürdürülebilirliğini ve başarısını desteklemek için kritik bir öneme sahiptir.