GÖREV TANIMLARI

Daire Başkanı Görev Tanımı

için Tıklayınız.

Şube Müdürü Görev Tanımı
için Tıklayınız.

Ayniyat Saymanı Görev Tanımı
için Tıklayınız.

Şef Görev Tanımı
için Tıklayınız.

Memur Görev Tanımı için Tıklayınız.

Şoför Görev Tanımı için Tıklayınız.