MEVZUAT

Kanunlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun için Tıklayınız.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İçin Tıklayınız. 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu için Tıklayınız.

6245 Sayılı Harcırah Kanunu için Tıklayınız.

4734 Sayılı Kamu İhale Kurumu Kanunu için Tıklayınız.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu için Tıklayınız.

4857 Sayılı İş Kanunu için Tıklayınız.

 

Yönetmelikler

Taşınır Mal Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

Sıfır Atık Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

 Yönergeler

Taşıt Yönergesi İçin Tıklayınız.