BAŞKANIN MESAJI

Iğdır Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak Üniversitemizin Kuruluşundan itibaren çalışmalarını sürdüren Başkanlığımız, Bütçe, Satın Alma (İhale-Doğrudan Temin), Maaş (Memur, İşçi), Personel Özlük, Harcırah ve Ön Ödemeler, Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri, Sivil Savunma Hizmetleri işlemleri olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın temel görevi bünyesinde hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve para malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.