Misyon

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen, Yetki, Görev ve Sorumlulukları kapsamında Destek birimi olarak görevlerini yerine getirirken; Üniversitemize bağlı Akademik ve İdari birimlere; Üniversitelerin temel görevleri olan Eğitim - Öğretim, Sağlık, Araştırma, Kültür v.b. hizmetlerin Dünya standartlarında ve günün teknolojik şartlarına uygun bir şekilde verilebilmesi için; Başkanlık olarak bu hizmetlerde kullanılması gereken tüm donanım malzemeleri ile hizmet alımlarının zamanında ve istenilen düzeyde karşılanabilmesi içinde, başta mali kaynak temini hususunda Üniversitemizin fiziki büyümesi de dikkate alınarak gerçek ihtiyaçlarının belirlenerek, Analitik bütçe kapsamında bütçemiz hazırlanmaktadır.

Yılı bütçesi ile bütçemize tahsis edilen ödeneklerin harcanmasına başlanmadan önce hizmetin gerektirdiği önceliklere göre, aylık, 3 aylık dönemler itibariyle ve yıllık olmak üzere, Ayrıntılı Harcama ve Finans Cetvellerinin planlanması yapılıp bu planlama kapsamında harcamalar gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemize özel bütçe ile tahsis edilen ödenekler ile kendi öz gelirlerimizden oluşan bütçe ödeneklerinin kullanılması sırasında, hizmet için gerekli olan her türlü mamul mal, malzeme, makine, teçhizat ve hizmetler alınırken, kanun ve yönetmeliklere uyulmasına ve tasarruflu harcama yapılmasına dikkat edilerek, gerekli piyasa araştırmaları yapılıp, ihtiyaçların uygun zamanda uygun fiyatlardan alınmasına gerekli özen gösterilmektedir.

Vizyon

Üniversitemiz birimlerinin Başkanlığımızca yürütülen işlemleri dahilinde, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için; gerekli olan ödeneğin sağlanması ve planlanması, mevcut ödenekler dahilinde; en kısa zamanda, personel giderlerinin kanun ve yönetmelikler dahilinde ödenmesi, mal ve hizmetlerin ise kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.

Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile görevini eksiksiz yerine getiren bir Başkanlık olmak.