Mevzuat

*2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa ulaşmak için tıklayınız...

*4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ulaşmak için tıklayınız...

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ulaşmak için tıklayınız...

*5565 Sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ulaşmak için tıklayınız...

*Taşınır Mal Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız...

*Yükseköğretim Personel Kanununa ulaşmak için tıklayınız...